Chúng tôi thanh toán qua :

Điều khoản

Trang này giải thích các quyền của Quý Khách khi truy cập và sử dụng website GhiLoDe

Quý Khách vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của GhiLoDe. Lưu ý rằng Thỏa thuận có giá trị như một bản cam kết mang tính pháp lý ràng buộc giữa Khách hàng và công ty Grand MaCao thuộc thuộc tập đoàn MGM ( MGM MACAU, Avenida Dr. Sun Yat Sen, NAPE, Macau )   (được đề cập trong đây là "GhiLoDe" hoặc "Chúng tôi"), người sở hữu website GhiLoDe.com(hay "Site"). 

Khi nhấp vào nút "Đăng Ký" trong mục Đăng ký tài khoản và sử dụng Phần mềm (được định nghĩa bên dưới), Quý Khách đồng ý với điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận, và các quy định khác liên quan đến các sản phẩm và chương trình khuyến mãi đang có và các nội dung được cập nhật hoặc điều chỉnh, nếu có, theo các điều khoản bên dưới. Quý Khách lưu ý thêm nếu Quý Khách không tuân thủ "Thoả thuận" sẽ dẫn tới việc bị loại trừ, khóa tài khoản, mất tiền và/hoặc các biện pháp pháp lý phù hợp khác, như được nêu rõ dưới đây.

 1. Sử dụng dịch vụ của GhiLoDe đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận các điều khoản này, có hiệu lực ngay lần truy cập đầu tiên. Nếu Quý Khách không chấp nhận các điều khoản sau, vui lòng không truy cập sử dụng và/hoặc có đóng góp gì vào dịch vụ của GhiLoDe;
 2. GhiLoDe có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào. Quý Khách cần theo dõi thường xuyên. Nếu Quý Khách tiếp tục sử dụng GhiLoDe đồng nghĩa với việc Quý Khách chấp nhận những điều khoản được cập nhật hoặc thay thế. Nếu không đồng ý với sự thay đổi đó, Quý Khách nên chấm dứt sử dụng dịch vụ GhiLoDe. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh giữa các điều khoản này và các điều khoản của từng thị trường riêng biệt đăng ở những mục khác của GhiLoDe, thì các các điều khoản của từng thị trường riêng biệt sẽ có hiệu lực cao nhất.
 3. Quý Khách chấp nhận chỉ sử dụng GhiLoDe với các mục đích hợp pháp và không vi phạm, hạn chế hoặc ngăn cản quyền lợi của bất kỳ ai khác trong việc người đó sử dụng GhiLoDe. Nghiêm cấm quấy rối, xâm hại hoặc gây bất lợi cho người khác, đăng tải các nội dung khiêu dâm, kích động hoặc phá hoại việc giao tiếp thông thường trong phạm vi GhiLoDe

 

VIỆC CẤP PHÉP / BẢN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quý Khách không được phép:

 1. Sao chép, phát tán, xuất bản, thiết kế hoặc biên soạn lại, tách rời, sửa đổi, hoặc dịch Phần mềm hay bất kỳ cố gắng truy cập nào vào mã nguồn để tạo ra phiên bản từ mã nguồn của Phần mềm hoặc các sản phẩm tương tự;
 2. Bán, cho, cấp phép, chuyển giao, phân phối, thuê hoặc cho thuê Phần mềm;
 3. Cung cấp Phần mềm cho bất kỳ ai khác thông qua mạng máy tính hoặc các phương tiện khác;
 4. Xuất khẩu phần mềm sang nước khác (bằng thiết bị điện tử hoặc các phương tiện khác) mà không có giấy phép của GhiLoDe, hoặc
 5. Sử dụng Phần mềm trái Pháp luật hoặc quy định.

(các hành vi trên là "Sử dụng trái phép")

Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí nào phát sinh do hoặc liên quan đến việc Quý Khách thực hiện việc Sử dụng trái phép trên. Quý Khách phải thông báo ngay cho GhiLoDe khi phát hiện hành vi sử dụng trái phép và hỗ trợ GhiLoDe tiến hành điều tra theo các thông tin Quý Khách đã cung cấp.

Thuật ngữ "GhiLoDe" và bất kỳ các thương hiệu, tên dịch vụ và/hoặc tên giao dịch khác đôi khi được GhiLoDe sử dụng tại Site (gọi chung là "Thương hiệu"), là các thương hiệu, tên dịch vụ và/hoặc tên giao dịch của GhiLoDe hoặc của một trong các công ty thành viên và/ hoặc nhà cấp phép của GhiLoDe, và các tổ chức này giữ tất cả các quyền đối với các Thương hiệu đó. Ngoài ra, các nội dung khác tại Site, bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi, Phần mềm, hình ảnh, biểu đồ, ảnh chụp, đồ họa, video, nhạc, âm thanh và văn bản (gọi chung là "Nội dung Site") thuộc sở hữu của GhiLoDe hoặc các công ty thành viên và/ hoặc nhà cấp phép của GhiLoDe và được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác. Do đó, Quý Khách nhận thức được rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ và Site, Quý Khách không có quyền nào đối với Nội dung Site, hoặc bất kỳ phần nào liên quan đến Nội dung Site. Quý Khách không được phép sử dụng Nội dung Site trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của GhiLoDe hoặc sử dụng trái với quy định pháp luật được áp dụng để bảo vệ quyền Sở hữu Trí tuệ của GhiLoDe.

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG – TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

Là một phần điều kiện của việc sử dụng Dịch vụ, Quý Khách cam kết và bảo đảm rằng Quý Khách sẽ không sử dụng hoặc truy cập Site, Dịch vụ, Phần mềm và các Thông tin với các mục đích phi pháp trong khuôn khổ luật pháp mà Quý Khách phải chịu, hoặc bị cấm hay vi phạm các điều khoản khác của Thoả thuận. Cụ thể là (và cộng thêm với các trách nhiệm và cam kết khác trong Thoả thuận), Quý Khách cam kết và đảm bảo các điều kiện sau khi sử dụng Dịch vụ:

 1. Quý khách không bị pháp luật ngăn cấm;
 2. Quý Khách hành động trên tư cách pháp nhân của chính mình và không thay mặt người khác hoặc công ty;
 3. Quý Khách đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ là tự nguyện và chấp nhận rủi ro;
 4. Quý Khách không bị suy đoán hay phân loại như một con bạc bị ép buộc;
 5. Quý Khách đã trên 18 tuổi hoặc hơn tuổi quy định theo luật pháp của nước sở tại;
 6. Quý Khách không phải là nhân viên và/hoặc là người thân của nhân viên GhiLoDe và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến GhiLoDe.
 7. Trường hợp Quý Khách đã làm việc với GhiLoDe (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến GhiLoDe ) và/hoặc Quý Khách là người thân của cựu nhân viên GhiLoDe (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến GhiLoDe ) thì thời gian làm việc đã chấm dứt hơn sáu (6) tháng trước.
 8. Quý Khách đồng ý việc sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Quý Khách (bao gồm cả các thông tin liên quan đến phương thức thanh toán) vì mục đích sử dụng Dịch vụ. Các thông tin Quý Khách cung cấp sẽ được quản lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi;
 9. Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các khoản thuế có thể có trên số tiền thắng cược của Quý Khách;
 10. Quý Khách chỉ sử dụng Site với tư cách cá nhân. Quý Khách chỉ được phép đặt cược với mục đích giải trí cá nhân;
 11. Quý Khách nhận thức được nguy cơ thua cược khi sử dụng Dịch vụ và Site, và GhiLoDe không chịu trách nhiệm những khoản thua này;
 12. Tiền Quý Khách đặt cược không có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp hay phạm tội;
 13. Quý Khách sẽ không thực hiện các hành vi phạm tội hay phi pháp thông qua tài khoản Quý Khách đăng ký với chúng tôi. Quý Khách cũng không cho phép người khác sử dụng tài khoản cá cược của Quý Khách và Dịch vụ vào các hoạt động phi pháp theo quy định luật pháp áp dụng cho Quý Khách hoặc cho chúng tôi;
 14. Quý Khách chấp thuận giữ bí mật tên tài khoản và mật khẩu của Quý Khách và không cho người khác sử dụng. Nếu Quý Khách để quên, quên hoặc đánh mất tên tài khoản hoặc mật khẩu, Quý Khách nên thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi ngay lập tức. Các thông tin bảo mật mới sẽ được cung cấp cho Quý Khách;
 15. Quý Khách phải đảm bảo bí mật của tài khoản và các thông tin đăng nhập. Tất cả các lệnh cược thực hiện trên GhiLoDe thông qua tên và mật khẩu đã được sử dụng sẽ được coi là hợp lệ;
 16. Quý Khách sẽ không sử dụng Dịch vụ, Site, Thiết bị, Phần mềm hay Thông tin bằng bất cứ cách nào có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng của những thành viên khác;
 17. Quý khách sẽ không nài xin hay tìm kiếm bất cứ cách thức nào để có được bất kỳ thông tin nào liên quan đến những người sử dụng khác;
 18. Quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ dụng cụ, người máy,gián điệp, phần mềm, thủ tục hoặc phương pháp khác (hay bất kỳ cách nào có bản chất của những điều đã nói ở trên) để can thiệp hay nỗ lực can thiệp vào chức năng hoạt động bình thường của Dịch vụ, Thiết bị, Phần mềm, Site, Thông tin hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp qua Site và/hoặc qua Thiết bị. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo bao gồm, nhưng không giới hạn,người máy bị nghiêm cấm liên quan đến dịch vụ. Tất cả các hoạt động liên quan đến việc sử dụng dịch vụ phải được thực hiện bởi cá nhân người chơi thông qua việc sử dụng phần mềm của chúng tôi;
 19. Quý khách sẽ không đăng hay chuyển lên Site và/hoặc Dịch vụ hoặc đến bất kỳ người sử dụng nào khác bất kỳ tài liệu nào trái pháp luật, quấy rối, lăng mạ, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, sỗ sàng, khiêu khích, trái với đạo đức và văn hóa, hoặc bất kỳ tài liệu nào góp phần khuyến khích các hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến tư cách công dân hoặc hành vi phạm pháp khác;
 20. Quý khách sẽ không đề xướng và/hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, thư liên hoàn hay gửi/truyền "thư quảng cáo", " thư rác", hay bất kỳ hình thức bom thư nào nhằm vào GhiLoDe;
 21. Quý khách không được phép sở hữu nhiều hơn một tài khoản. Nếu chúng tôi biết được Quý khách có sở hữu hoặc có liên quan đến nhiều hơn 1 tài khoản, GhiLoDe có quyền xem các tài khoản đó là một, hoặc khóa các tài khoản đó và chấm dứt Thỏa thuận.

Với việc đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện trên, nếu những giao dịch của Quý Khách có dấu hiệu tội phạm hoặc hành vi khả nghi, GhiLoDe được quyền báo cho Cơ quan có thẩm quyền tại Nước sở tại mà không cần thông báo hoặc giải thích cho Quý khách biết trước.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Quý Khách phải điền vào đơn xin đăng ký mở tài khoản và thành viên như quy định tại Site.

Quý Khách đồng ý việc sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Quý Khách (bao gồm cả các thông tin liên quan đến phương thức thanh toán) vì mục đích sử dụng Dịch vụ.

Quý Khách cam kết rằng tất cả các thông tin mà Quý Khách cung cấp cho GhiLoDe là đầy đủ và xác thực. Quý Khách cũng cam kết rằng sẽ cập nhật những thông tin này thường xuyên, đầy đủ và chính xác mỗi khi Quý khách có sự thay đổi. Để xác nhận tên và địa chỉ của Quý Khách,GhiLoDe có quyền yêu cầu xác nhận các thông tin trên qua bưu điện.

Tài khoản của Quý Khách phải đúng với họ tên thật tại Chứng Minh Nhân Dân và tên trên các thẻ tín dụng hay các tài khoản thanh toán khác mà Quý Khách sử dụng để gửi hay nhận tiền.

Mỗi người chỉ được đăng ký tạo 1 tài khoản trên hệ thống. cố tình tạo nhiều tài khoản nhằm hưởng tỷ lệ cao khi đánh nhiều số hơn các mức qui định hay đánh từ 00-99. GhiLoDe có quyền khóa tất cả các tài khoản liên quan, hoàn trả số tiền gửi về tài khoản nguồn đã gửi tiền và hủy tất cả lệnh cược đã đặt và sẽ không được tính kết quả do có tính chất gian lận.

Chúng tôi có quyền từ chối đăng ký của Quý Khách mà không cần thông báo, hay nêu lý do, hay chịu trách nhiệm đối với Quý Khách. Khi các thông tin đăng ký của tài khoản không chính xác, không đúng hoặc không đầy đủ, GhiLoDe có quyền khóa tài khoản, hoàn trả số tiền gửi về tài khoản nguồn đã gửi tiền và hủy tất cả lệnh cược đã đặt.

THANH TOÁN GIAO DỊCH

Số tiền tối đa mà Quý khách có thể thắng trong một ngày, bất kể tiền cược bao nhiêu, là 1.500.000.000đ (1,5 Tỷ) hoặc ngoại tệ tương đương.

Tiền thắng cược không bao gồm số tiền đã đặt cược. Nếu một số tiền được chuyển tới tài khoản của Quý Khách do sai sót, Quý Khách sẽ có trách nhiệm thông báo với chúng tôi ngay lập tức. Trước khi có thông báo của GhiLoDe về vấn đề lỗi mà chúng tôi đang đề cập, mọi khoản tiền thắng cược phát sinh từ nguồn tiền Quý Khách có được do lỗi, dù có liên quan đến lỗi này hay không, sẽ không được công nhận và phải được trả về cho GhiLoDe

RÚT TIỀN

+ Tiền thắng cược sẽ không thể rút vì bất cứ lí do nào nếu toàn bộ số tiền đã gửi không được sử dụng để đặt cược. ( Có nghĩa là đặt cược bao nhiêu thì gửi vào bấy nhiêu như vậy tiền thắng cược sẽ được rút bất cứ khi nào bất cứ lúc nào ).
+ Để ngăn chặn việc rửa tiền, nạp tiền vào mà không đặt cược khi rút sẽ bị trừ 10-20% phí trên tổng tiền rút.

TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Pháp luật ở một số nước không đề cập tính hợp pháp của việc cá cược trên mạng trong khi một số nước khác cấm cá cược trực tuyến. Chúng tôi không khuyến khích khách hàng sử dụng Site và/hoặc Dịch vụ nếu như luật pháp của quốc gia của khách hàng không cho phép. Dịch vụ trên Site không có nghĩa là chúng tôi mời gọi, gạ gẫm hay chèo kéo khách hàng từ những nước xem hoạt động cá cược là phi pháp. Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Quý Khách tuân thủ luật pháp nơi Quý Khách cư ngụ và có quyền sử dụng Site và Dịch vụ một cách hợp pháp.

Dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả do sơ suất, GhiLoDe cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát hay tổn thất, ở bất cứ mức độ nào, được cho rằng là xuất phát từ Site hoặc nội dung của Site; cũng như không chịu trách nhiệm, về việc chậm trễ, gián đoạn của đường truyền, do đường liên lạc bị hỏng, hay do bất cứ ai sử dụng hoặc lợi dụng Site hay nội dung trên Site, hoặc do nội dung Site bị lỗi hoặc thiếu thông tin.

GhiLoDe không có trách nhiệm bảo hành, đại diện đối với các vấn đề về Dịch vụ, Site và Thông tin được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm, các nhà cung cấp viễn thông, thông tin, và không chịu trách nhiệm về bất cứ lỗi, sai phạm hay làm sai của các bên thứ ba.

Dù trong bất cứ tình huống nào, kể cả do sơ suất, GhiLoDe gồm các tập đoàn liên quan, đại lý, đối tác, nhân viên và người đại diện sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất, mất mát hay chi phí, bao gồm, tổn thất hay thiệt hại kinh tế trực tiếp, gián tiếp phát sinh hoặc đặc biệt nghiêm trọng gây bởi hoặc liên quan đến việc Quý khách truy cập và sử dụng Dịch vụ, Site, Phần mềm và Thông tin, hoặc từ việc tải, cài đặt hay sử dụng Phần mềm, bất kể GhiLoDe có được thông báo về các khả năng đó hay không.

CHẤM DỨT, ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ TƯỚC TÀI KHOẢN

GhiLoDe có quyền chấm dứt Thoả thuận và/hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ/khóa tài khoản của Quý Khách nếu:

 1. Chúng tôi xác định được rằng Quý Khách có hơn một tài khoản đã đăng ký với chúng tôi;
 2. Quý Khách vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận trong khi sử dụng Dịch vụ;
 3. Chúng tôi biết được rằng Quý Khách tham gia tại bất kỳ trang hoặc dịch vụ cá cược trực tuyến nào khác và bị nghi ngờ làm giả chứng từ, lừa đảo (bao gồm việc hồi tiền) hoặc các hoạt động gian lận, phi pháp khác;
 4. Quý Khách là nhân viên và/hoặc là người thân của nhân viên GhiLoDe và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến GhiLoDe;
 5. Quý Khách là cựu nhân viên và/hoặc là người thân của cựu nhân viên của GhiLoDe (và bất kỳ những đơn vị trực thuộc hoặc liên quan đến GhiLoDe) có thời gian kể từ ngày thôi việc chưa quá sáu (6) tháng.
 6. Các thông tin đăng ký của Quý Khách không chính xác hoặc không xác thực;
 7. Quý Khách không cung cấp các thông tin cá nhân đúng theo yêu cầu;
 8. Quý Khách không đủ tuổi quy định;
 9. Quý Khách hồi tố tiền hay gây ra sự hồi tố tiền đối với chúng tôi; hoặc sự từ chối bất cứ khoản mua hay gửi tiền nào Quý Khách đã thực hiện với tài khoản của Quý Khách;
 10. Quý Khách cho người khác (cố ý hay vô ý) sử dụng tài khoản của Quý Khách;
 11. Quý Khách gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động phạm pháp hay trái phép;

Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị hoãn và/hay tài khoản của Quý Khách bị khóa theo như điều khoản nêu trong Thỏa thuận, việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được phục hồi và/hoặc tài khoản của Quý Khách được kích hoạt lại sau sự đính chính cần thiết (nếu có khả năng được đính chính) của Quý Khách và sự đính chính được xác nhận theo yêu cầu của chúng tôi.

GhiLoDe có quyền mở tài khoản, duy trì, và đóng tài khoản của Khách hàng. Quyết định của Ban quản trị GhiLoDe liên quan đến các vấn đề về tài khoản của Quý Khách, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Site, là quyết định cuối cùng và sẽ không xem xét hoặc giải quyết khiếu nại. Vì thế chúng tôi có quyền đóng tài khoản của Khách hàng bất kỳ lúc nào và với bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Quý Khách trước khi đóng tài khoản, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng về mặt khả thi hoặc pháp lý.

Vào 3 ngày đầu tiên của tháng hệ thống sẽ xoá dữ liệu cũ của tháng trước. Quý khách có nhu cầu sao kê tài khoản vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Cập nhật lần cuối ngày 01/01/2016 00:00 (GMT +8)