Chúng tôi thanh toán qua :

Tính kiểu 2 số trong 27 lô xổ số Miền Bắc (các số từ 00 đến 99 đặt 1$ thắng 4$ , nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần) Ví dụ: Bao lô số (01) 1$ về 1 lần thắng 4$, về 2 lần thắng: 2 x 4$. (Tương đương tỷ lệ đặt 22k ăn 88k )

Số tiền: (đơn vị tính $, 1$ = 20.000 vnđ)

Số tiền chơi tối thiểu là 1 $